Ogłoszenie z dnia 16.07.2020 roku

Zarząd Spółki Galvanike S.A. z siedzibą w Sosnowcu w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – KSH oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. 41-200 Sosnowiec, ul. Niwecka 1 w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.