Polityka prywatności

Polityka Prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest GALVANIKE S.A. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Niweckiej 1, NIP 644-354-33-00, KRS 0000754941

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE

Państwa dane przetwarzane są w celu:

 1. Prowadzenienia strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa oraz jej prawidłowego działania na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o prowadzenie strony internetowej),
 2. Obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o wizerunek i ochronę swoich interesów),
 3. Badanie rynku zachowań i preferencji osób odwiedzających stronę internetową oraz będących klientami w tym usprawnienie funkcjonowania strony z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się̨ na podstawie zgody wyrażonej przez klienta na technologię cookies poprzez ustawienie parametrów przeglądarki)

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług IT zajmujących się obsługą w tym hostingiem strony internetowej.

CZAS PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od ostatnich odwiedzin strony internetowej lub do wniesienia skutecznego sprzeciwu. Dane przetwarzane na podstawie zgody- do czasu jej wycofania.

TWOJE PRAWA

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*

 • § prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • § prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • § prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • § prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • § prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • § prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne.

*Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE